Koncept

Koncept fyzioPilates je kombinací skvělé metody Pilates – systému cviků, které dohromady sestavil Joseph Hubertus Pilates a fyzioterapie. Pan Joseph Pilates během svého života díky poznání anatomie, pohybu, mnoha sportů vytvořil systém cviků, které on sám nazval jako Kontrologii, ale dnes se jeho metodě říká dle něho: Pilates. Joseph cvičil hlavně na svých posilovacích strojích, a poté převedl svoji metodu na cvičení na podložce. S jeho metodou jsem se setkala na kurzu výživového poradce a okouzlila mě. Udělala jsem si kurz klasické Pilates metody, jak ji sám on Pilates vytvořil. Protože každý máme svoji vlastní cestu nejen životem, ale ve své profesi, postupem času jsem začala poznávat různé fyzioterapeutické metody, vklínila do cvičení Pilates svoje zkušenosti ze sportu a ze studia fyzioterapie. Protože už to nebylo klasické Pilates: svižnější s větší dynamikou pohybů i dechu, většími rozsahy pohybů, ale s menším důrazem na přesné vedení pohybu a s menším důrazem na maličkosti, které ve finálním provedení dělají veliké rozdíly pro správné zapojení svalů v daném kloubu, části těla. Pro odlišení od klasického Pilates jsem nazvala své cvičební lekce fyzioPilates, které více vyjadřuje složení lekcí, důraz na správné provedení cviků, správného výchozího nastavení do cvičební pozice a to vše ovlivňuje výsledný pohyb a dopad na naše těla. Všechny lekce mají hlavu a patu, jejich složení je do detailu promyšlené pro co nejlepší efekt na zdraví našeho těla, kloubů a zad.